ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 
** ข้อมูลเพิ่มเติม **                 ●  งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากประเทศอินเดียสู่ประเทศไทย  (ส่วนพระอุระข้างซ้าย) มาประดิษฐานไว้ ณ วัดตาลปากลัด
                     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551  (อ่านต่อ....)
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 ●  ถวายป้ายบอกทาง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้มาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุได้  (อ่านต่อ....)
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 ●  ถวายพระประธานหลวงปู่ทวด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 โดยคุณชาตรี เติมธีรกิจพร้อมคณะ (อ่านต่อ....)
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 ●  งานพิธีพุทธาภิเษก พระเครื่องพระบูชา  รายได้ทั้งหมดนำสมทบเพื่อบูรณะพระอุโบสถเก่า ซึ่งยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมากในการจัดสร้างและ
                     บูรณะบางส่วนให้แล้วเสร็จ  (อ่านต่อ....)
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 ●  บรรยากาศงานทอดกฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553  (อ่านต่อ....)
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 ●  วันเด็กแห่งชาติ  ณ โรงเรียนวัดตาลปากลัด (อ่านต่อ....)  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view